Ingredienti:

45 ml. – 1 ½ oz. Luxardo Sour Cherry Gin
30 ml. – 1 oz. Succo di limone fresco
15 ml. – ½ oz. Luxardo Original Maraschino Cherry Juice

Metodo:

Shake & double strain

Guarnire:

Luxardo Original Maraschino Cherry

Bicchiere: