Ingredienti:

45 ml. – 1 ½ oz. Luxardo London Dry Gin
15 ml. – ½ oz. Luxardo Limoncello

Metodo:

Mescolare

Guarnire:

Timo fresco

Bicchiere: