Ingredients:

45 ml. – 1 ½ oz. Luxardo London Dry Gin
15 ml. – ½ oz. Luxardo Limoncello

Method:

Stir

Garnish:

Fresh thyme

Glass: