Ingredienti:

45 ml. – 1 ½ oz. Luxardo London Dry Gin
20 ml. – ⅔ oz. Succo di limone fresco
20 ml. – ⅔ oz. Luxardo Original Maraschino Cherry Juice
15 ml. – ½ oz. Luxardo Cherry Liqueur “Sangue Morlacco”
Top con soda

Metodo:

Shake & strain

Guarnire:

Luxardo Original Maraschino Cherry

Bicchiere: