Ingredienti:

60 ml. – 2 oz. Rye Whisky
15 ml. – ½ oz. Luxardo Cherry Liqueur “Sangue Morlacco”
15 ml. – ½ oz. Sweet Vermouth

Metodo:

Mescolare

Guarnire:

Scorza d’arancia & Luxardo Original Maraschino Cherry

Bicchiere: