Ingredients:

30 ml. – 1 oz. Luxardo Limoncello
30 ml. – 1 oz. Luxardo Bitter
30 ml. – 1 oz. Sweet Vermouth
Top with soda water

Method:

Build

Garnish:

Spring of Thyme & Orange zest

Glass: